Hydro Amsterdam

Hydro Extrusion Sweden AB medverkade på en Off Shoremässa på RAI i Amsterdam.
Vi åkte dit med den flexibla montern vi tagit fram till Hydro. Montern anpassades enkelt efter de förutsättningar som gällde just för denna mässa.

Med detaljer som återkommer från mässa till mässa kan vi med vårt montersystem enkelt anpassa montern efter de mått, höjder och innehåll som efterfrågas.

Med LED-skärmar i olika format visades information. i den stora. skärmen i bakväggen kompilerade vi dessutom med inbyggda lådor i trä där fysiska produkter snyggt placerades och belystes med en infälld spotlight.

De stående avlånga skärmarna i specialformat skapade intresse från besökarna och gjorde att Hydros monterpersonal lätt kunde fånga upp dem och inleda samtal.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.