ProfilGruppen

Profilgruppen medverkade på flera mässor samma år. Vi tog fram ett koncept som lätt går att anpassa efter olika mått på monterytan. Just på denna mässa byggde vi ut montern i sidled för att passa ytan vilket gjorde att vi fick möjlighet att montera en 7,5 meter bred och 1 meter hög LED-skärm i en del av bakväggen. Denna skärm anpassade vi materialet till så att det på ett mycket uppseendeväckande sätt skapade intresse hos besökarna.

Med ytterligare unika detaljer som en spaljé och snygga podier till produkter blev montern mycket elegant och kunden fick mycket beröm från sina besökare.

Som alltid levererade vi en totallösning innehållande samtliga delat såsom belysning, golv, väggar, LED och content.

Hydro Extrusion Sweden

Hydro Extrusion Sweden medverkade på Elmia Subcontractor. Vi anpassade och utvecklade deras redan framtagna koncept för denna mässa. I grunden är det samma monter som året tidigare vilket skapar synergieffekter och gör projektet kostnadseffektivt.

Dock anpassade vi denna monter med trädetaljer och grå väggpaneler istället för de ursprungliga vita. På ett enkelt sätt skapade detta ett helt nytt utseende, fast vi egentligen använde samma detaljer som tidigare.
Detta är ännu ett sätt att tydligt visa hur enkelt vårt byggsystem kan försändras utan att göra några större ingrepp.

Beslag & Metall AB

Beslag & Metall AB medverkade på Elmia Subcontractor och ville ha ett nytt och fräscht utseende. Vi designade och levererade en monter väl anpassad efter den yta som fanns tillgänglig.

Med en LED-skärm i speciellt format utan raka linjer skapade Beslag & Metall uppmärksamhet för besökarna. Ingen missade nog att titta och förundras över hur akvariet med exotiska fiskar lyckas komma på plats. Givetvis använde vi även där LED-skärmar som integrerades i väggen.

Med ett snyggt golv och snygg printad grafik kompletterad med 3D-logotyper blev montern mycket lyckad.

Mared Group

Mared Group har flera olika bolag inom sin koncern som alla ska se ut på samma sätt på mässorna.
För att slippa göra en ny branding till varje mässa tog vi fram ett koncept som i grunden ser lika ut för respektive bolag. Sedan varierar vi utseendet med hjälp av material på LED-skärmar för respektive bolag.
ett smart sätt att på ett kostnadseffektivt och smidigt sätt få synergieffekter av din satsning på mässan.

Sävsjö Kommun

När Sävsjö Kommun firade jubileum ville totalentreprenören för festligheterna Teknikkompaniet AB i Vetlanda att vi skulle leverera LED-skärm och kamerateknik till scenen.

Detta gjordes för att alla gästerna lätt skulle kunna följa med i underhållningen även om de satt en bit från scenen.
Vi monterade en LED-skärm bredvid scenen och gjorde hela kameraproduktionen under de båda kvällarna som eventen på gick.

Bra Vision Scandinavia

Bra Vision Scandinavia medverkade på mässa och bad oss designa och producera en monter där de på ett enkelt sätt kunde visa sina produkter. Vi placerade produkterna på väggarna som vi monterade med ett litet avstånd till bakväggen. PÅ detta sätt blev monteringen enkel och vi fick en 3D-effekt i montern.

Väggen kompletterades med inbyggda trädetaljer för dekoration samt LED-skärm i stående format där anpassade produktfilmer visades.

Elitfönster

Elitfönster bad oss designa och producera ett koncept som kan anpassas efter en rad olika förutsättningar.
Dels ska montern fungera i både det lilla, mellan eller stora formatet.

Just på denna mässa använde vi det mellanstora formatet med LED-skärmar i olika format integrerade i väggarna som visar presentationer av företaget och produkter.

Logotyper printade och i denna monter är en del av grafiken även 3D.

Eftersom Elitfönster medverkar på väldigt olika mässor och olika stora ytor finns tillgängliga är montern designad så att den lätt kan anpassa till en liten 3×3 meter stor yta för att nästa gång skalas upp till 4×10 meter.
Detta gör vi enkelt med vårt flexibla montersystem. Moduler plockas bort eller läggs till utifrån behovet.

(På bilden saknas produkter som Elitfönster kompletterar montern med i form av fönster och dörrar)

Hydro Hamburg

Hydro medverkade vid en mässa i Hamburg dit vi tog med oss en anpassad variant av den framtagna monterlösningen vi gjort till Hydro.

Just I detta fall bestod montern av tre väggar. En förutsättning som vi lätt anpassade designen efter utan att göra avkall på uttrycket.

LED-skärmarna kompletterades med inbyggda detaljer i trä där produkter och båtmodeller placerades.
En totalleverans från oss inklusive transporter, montering och demontering.

Hydro Stavanger

Hydro Extrusion Sweden medverkande på en Off Shoremässa i Stavanger. Vi tog med oss en anpassad variant av den monter vi designat och producerat till Hydro.

Eftersom monterytan ofta inte är samma från mässa till mässa behöver montern anpassas efter nya förutsättningar. Detta gör vi lätt med vårt flexibla montersystem. Detaljerna behåller vi från gång till gång men placering och omfattning anpassas.

Även här jobbade vi med LED-skärmar i olika format, samt inbyggnadslådor i trä i väggarna och

Hydro Amsterdam

Hydro Extrusion Sweden AB medverkade på en Off Shoremässa på RAI i Amsterdam.
Vi åkte dit med den flexibla montern vi tagit fram till Hydro. Montern anpassades enkelt efter de förutsättningar som gällde just för denna mässa.

Med detaljer som återkommer från mässa till mässa kan vi med vårt montersystem enkelt anpassa montern efter de mått, höjder och innehåll som efterfrågas.

Med LED-skärmar i olika format visades information. i den stora. skärmen i bakväggen kompilerade vi dessutom med inbyggda lådor i trä där fysiska produkter snyggt placerades och belystes med en infälld spotlight.

De stående avlånga skärmarna i specialformat skapade intresse från besökarna och gjorde att Hydros monterpersonal lätt kunde fånga upp dem och inleda samtal.