ProfilGruppen

Profilgruppen medverkade på flera mässor samma år. Vi tog fram ett koncept som lätt går att anpassa efter olika mått på monterytan. Just på denna mässa byggde vi ut montern i sidled för att passa ytan vilket gjorde att vi fick möjlighet att montera en 7,5 meter bred och 1 meter hög LED-skärm i en del av bakväggen. Denna skärm anpassade vi materialet till så att det på ett mycket uppseendeväckande sätt skapade intresse hos besökarna.

Med ytterligare unika detaljer som en spaljé och snygga podier till produkter blev montern mycket elegant och kunden fick mycket beröm från sina besökare.

Som alltid levererade vi en totallösning innehållande samtliga delat såsom belysning, golv, väggar, LED och content.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.