Osbyrevyn – Show

Osbyrevyn valde att använda en LED-skärm bestående av 24 paneler med en totalt yta av 4,6 x 3,1 meter.

Monteringen gjordes på en stabil HAKI-ställning vilket möjliggjorde en höjning av skärmen med 80 cm från golvet.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.