Vetlandarevyn – show

revyn01Vetlandarevyn valde att använda våra skärmar 2016. Dels fick vi förtroendet att leverera en skärm till scenen som användes under föreställningarna och dels placerades en entréskylt utomhus vid entrén som visade reklam, tillgängliga föreställningar och information. Skärmen på scenen byggdes 4,6 x 2,3 meter stor och användes i stort ett i samtliga nummer under hela föreställningen.
Entréskylten stod utomhus i nästan 2 månader och fungerade helt utan anmärkning.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.