Wicona architect@work

Vid ett antal tillfällen varje år medverkar Wicona på konceptmässan architect@work. Denna mässa arrangeras på många platser i världen och då den landar i Sverige, Norge eller Danmark levererar vi montern till Wicona.

Mässan är lite speciell då det finns strikta regler för hur monterytorna ska användas. Alla utställare har samma mått på sin yta och montern måste godkännas av ”domarna” från arrangören innan montern får tas i bruk. (Därav den svarta tejpen i framkant på montern – Approved)

För att variera montern mellan olika länder och mässor använder vi en LED-skärm där fasadsystem från respektive länder på ett flexibelt sätt visas upp.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.